ptt_tbg.jpgptt_zima.jpg

Zarząd



Władze ODDZIAŁU PTT w TARNOBRZEGU
wybrane na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.11.2023

Zarząd

Prezes   Grzegorz Bień
Wiceprezes   Paulina Brzozowska
Wiceprezes   Zdzisław Zemła
Sekretarz   Barbara Klusek
Skarbnik   Agnieszka Kiełt
Członek Zarządu   Małgorzata Marek
Członek Zarządu   Aleksander Stybel

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący   Szczepan Zaliński
Zastępca przew.   Jacek Foc
Sekretarz   Magdalena Socha
Członek KR   Stanisław Tylczyński

Sąd Koleżeński

Przewodniczący   Wiesław Piejko
Zastępca przew.   Monika Stępień
Członek SK   Hanna Dufaj-Zemła
Członek SK   Piotr Rutkowski