ptt_tbg.jpgptt_zima.jpg

Znaczki opłataty składkowej (aktualizacja 21.12.2021)

Są już dostępne znaczki opłaty składkowej za 2022 rok. Osoby, które opłaciły składki mogę je odbierać w biurze Oddziału w godzinach dyżuru, lub u mnie (Ludwik Szymański) po uprzednim umówieniu się telefonicznie. L.Sz