ptt_tbg.jpgptt_zima.jpg

Wycieczki

 

Na wszystkie nasze imprezy przy zapisach  konieczna wpłata wpisowego (lub co najmniej zaliczki w wysokości 50% wpłaty) w terminie określonym w informacji o wycieczce w biurze Koła lub na konto bankowe.

B.S. Tarnobrzeg nr 34 9434 0002 2001 1000 0397 0001

W przypadku rezygnacji po terminie wpłaty, do 7 dni przed wyjazdem zwrot 50% wpisowego, po tym terminie wpisowe przepada (o ile informacja o wycieczce nie podaje inaczej).

Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone wobec osób trzecich. Zastrzega się możliwość zmiany trasy wycieczki. Każdy z uczestników wyjazdu bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.

UWAGA!!! Roczny ramowy plan wycieczek jest dostępny w biurze Oddziału oraz w zakładce Plan roczny.

Dodatkowo organizowane są tzw. CISy - Cykliczne Imprezy Spontaniczne.
Są to piesze lub rowerowe wycieczki niedzielne, organizowane w okolicach Tarnobrzega.
Informacja o takiej imprezie, zamieszczana jest na naszej stronie, na 1-2 dni przed terminem wycieczki.