ptt_tbg.jpgptt_zima.jpg

Składki członkowskie

Składki członkowskie obowiązujące w 2021 roku - zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału nr 3/2020 z dnia 17.10.2020 r.

składka roczna - 40 zł
składka roczna ulgowa - 30 zł
wpisowe (20 zł) + składka roczna - 60 zł
wpisowe ulgowe (15 zł) + składka roczna - 45 zł


Składki można wpłacać na rachunek bankowy Oddziału PTT w Tarnobrzegu:
B.S. Tarnobrzeg nr 34 9434 0002 2001 1000 0397 0001

Przy wpisowym nieobowiązkowa dopłata za metalowy znaczek organizacyjny PTT - 34 zł.

Składki ulgowe dotyczą dzieci, młodzieży szkolnej (do lat 18-tu), studentów dziennych, emerytów i rencistów.
Zgodnie Regulaminem Płacenia Składek ZG PTT składki za rok bieżący należy opłacać do 31 maja roku bieżącego.
Zarząd.