ptt_tbg.jpgptt_zima.jpg

Wstąp do PTT!
 Jeśli chcesz przystąpić do naszego Oddziału, pobierz i wypełnij deklarację członkowską Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz dołącz zdjęcie formatu 4,5 x 3,5 cm, a następnie wyślij ją pod ten adres:

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział w Tarnobrzegu im.Mieczysława Winiarskiego
39 - 400 Tarnobrzeg
ul. Św. Barbary 12
skr.poczt. 20

Aby pobrać deklarację kliknij prawym przyciskiem myszy na odnośniku i wybierz opcję "Zapisz element docelowy jako..."
POBIERZ DEKLARACJĘ